Startsida

Svahnströms Ingenjörsbyrå är ett enmansföretag grundat 1990.
Verksamheten inriktar sig på mekanisk konstruktion och hållfasthetsberäkning åt verkstadsindustrin. De senaste åren har ett flertal uppdrag avsett dimensionering och konstruktion av järnvägsmateriel, men även företag inom annan transportverksamhet och finmekanisk industri finns bland Svahnströms Ingenjörsbyrås kunder.