adress
  programvara
  referensobjekt
  curriculum vitae
  våra tjänster

 Hem


Curriculum Vitae

Namn:

Christian Svahnström

Född: 1956-09-19

Nationalitet:

Svensk

Utbildning: Civ Ing maskinteknik KTH 1980


Kurser:-Dimensionering av stålkonstruktioner enligt eurocode 3, KTH
-Järnvägssystem och spårfordon, KTH
-Vibrerande konstruktioner -dimensionering mot svängningar och buller, SFAB.
-Utmattning -teori, provning och dimensionering, SFAB.
-Stabila konstruktioner, SFAB.
-Tillämpad hållfasthetslära och strukturmekanik, KTH.

Språk:

Engelska, franska

Programvaror:

SolidWorks, NeiWorks Expert, FEMAP, Mathcad, ANSYS Workbench, Microsoft Office samt AutoCAD

Patent:

Nr 506 829, Järnvägstransportvagn


Anställningar:


1990-

  Svahnströms Ingenjörsbyrå AB
- konstruktion och dimensionering av maskinbädd och nav till 2,5 MW vindkraftverk
- visualisering av betongarmering
- konstruktion av betongelementlyft
- konstruktion av diverse verktyg för underhåll av spårgående materiel
- dimensionering och konstruktion av lyft till järnvägsvagn
- dimensionering av traversbanor
- dimensionering och konstruktion av specialgodsvagn
  för transport av husmoduler
- dimensionering och konstruktion av specialgodsvagn
  för transport av sjökassetter
- konstruktionsarbete avseende parkerings- och
  biljettautomater
- dimensionering och konstruktion av underrede till
  timmertransportvagn
- hållfasthetsberäkning av stålstomme till industritält
- konstruktion av ombyggnad av befintlig godsvagn för
  transport av läsk och öl
- konstruktion av huv för varmhållning av stålämnen
- konstruktion av järnvägsvagn för registrering av
  spårläge
- dimensionering och konstruktion av specialgodsvagn
  för transport av spårväxlar
- konstruktionsarbete avseende utrustningar för
  inspektion av kärnkraftsreaktor
- hållfasthetsberäkning av utrustning för
  containerhantering

1990 - 90

ÅF-Industriteknik
1988 - 90

3K Engineering
1987 - 88

SJ Maskinavdelningen, Traktionsteknik

1985 - 87

3K Engineering

1980 - 85

AIB Industriteknik

Upp