adress
  programvara
  referensobjekt
  curriculum vitae
  våra tjänster

 Hem


Programvara


Svahnströms Ingenjörsbyrå har licenser på följande programvaror:

  - CAEFEM, FEM-program

  - FEMAP, pre- och postprocessor
    till CAEFEM, ANSYS, m.fl. FEM-program

  - NEIWorks Expert, FEM-program integrerat i SolidWorks  - AutoCad LT

  - SolidWorks, 3D CAD-program  - Mathcad, kalkylprogram  - Diverse annan programvara
Upp