adress
  programvara
  referensobjekt
  curriculum vitae
  våra tjänster

 Hem


Referensobjekt


Nedan visade bilder är publicerade med uppdragsgivarnas medgivande.

Diverse smideskonstruktion
Uppdragsgivare: JOM

Ombyggnad av Rs till rälstransportvagn
Uppdragsgivare: EuroMaint

Längd över koppelcentra: 21,95 m
Egenvikt: 20 ton
Lastkapacitet: 28 ton
Diverse plåtkonstruktion
Uppdragsgivare: Modul-system
Varvtalsgivare
Uppdragsgivare: Strukton Rail


Lagerhustång
Uppdragsgivare: Tunnelbanan Teknik

Vagnlyft
Uppdragsgivare: Infranord

Lyftkapacitet: 25,0 tonSkiljevägg
Uppdragsgivare: Green Cargo

Dimensionerad enligt ERRI B 12/RP 17


Rundtimmervagn
Uppdragsgivare: TGOJ

Längd mellan koppelcentra: 20,8 m
Egenvikt: 23,0 ton
Lastkapacitet: 77,0 ton
Spårmätningsvagn
Uppdragsgivare: AWI Maskin

Största längd: 7,3 m
Egenvikt: 5,5 ton
Lastkapacitet: 0,5 ton
Lång växeltransportvagn
Uppdragsgivare: TGOJ

Längd över buffertar: 35,7 m
Egenvikt: 40,7 ton
Lastkapacitet: 33,7 ton
Kort växeltransportvagn
Uppdragsgivare: TGOJ

Längd över buffertar: 26,7 m
Egenvikt: 35,8 ton
Lastkapacitet: 30,0 ton
Upp